Đánh giá VPS MaxKVM – Datacenter tại Singapore

Đánh giá VPS MaxKVM – Datacenter tại Singapore

Đợt rồi mình có cơ hội trải nghiệm VPS tại MaxKVM và đây là bài review nhanh về dịch vụ lưu trữ web hosting tại MaxKVM

Qua tìm hiểu MaxKVM có nhiều datacenter và có 1 trung tâm dữ liệu tại Singapore nên cho tốc độ về Việt Nam khá tốt, ngoài Singapore thì MaxKVM còn có các datacenter như: Amsterdam, Dallas, Los Angeles, New York

Vì hiện tại MaxKVM đang có đợt giảm giá nên mình sẽ để link cho bạn nào quan tâm tìm hiểu MaxKVM ngay. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các thông số VPS bằng các công cụ test thì có thể kéo xuống phần phía dưới.

 • $39,99/năm
 • CPU – 1x vCPU (EPYC)
 • RAM – 1GB ECC RAM
 • 30GB NVMe SSD
 • Băng thông 1TB Traffic
 • Network 2x 40GE Uplink

Bạn có thể thêm đơn và lúc thanh toán sẽ được áp dụng mã giảm giá tự động.

Đánh giá chung về MaxKVM VPS

Dễ dàng mua và tạo VPS hoàn toàn tự động, không phải dài cổ chờ đợi, gửi ticket hỗ trợ khá tốt.

Dễ dàng quản lý dịch vụ VPS

Upgrade/Downgrade dịch vụ dễ dàng

MaxKVM sử dụng ổ cứng NVMe SSD nên tốc độ truy xuất dữ liệu cực kỳ nhanh.

– Disk Speed tốt
– RAM Speed tốt
– CPU Speed tốt
– Network tốt

Bạn có thể xem qua thông số VPS bằng công cụ đánh giá bench.monster

 Region: Asia https://bench.monster v.1.5.13 2022-10-15 
 Usage : curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -Asia

---------------------------------------------------------------------------
 OS      : AlmaLinux 8.7 (64 Bit)
 Virt/Kernel : KVM / 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64
 CPU Model  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
 CPU Cores  : 1 @ 1999.999 MHz x86_64 512 KB Cache
 CPU Flags  : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
 Load Average : 0.44, 0.13, 0.04
 Total Space : 29G (4.5G ~17% used)
 Total RAM  : 969 MB (123 MB + 440 MB Buff in use)
 Total SWAP  : 1023 MB (0 MB in use)
 Uptime    : 0 days 0:1
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP  : AS399686, Semiband LLC
 Organization : Semiband LLC
 Location   : Singapore, Singapore / SG
 Region    : North West
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v4 CPU Benchmark:

 Single Core : 4317 (VERY GOOD)
  Multi Core : 4078

 ## IO Test

 CPU Speed:
  bzip2   : 108 MB/s
  sha256   : 972 MB/s
  md5sum   : 500 MB/s

 RAM Speed:
  Avg. write : 2730.7 MB/s
  Avg. read : 7714.1 MB/s

 Disk Speed:
  1st run  : 1.2 GB/s
  2nd run  : 1.3 GB/s
  3rd run  : 1.3 GB/s
  -----------------------
  Average  : 1297.1 MB/s

 ## Asia Speedtest.net

 Location             Upload      Download     Ping  
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby              2667.10 Mbit/s  5649.02 Mbit/s  2.575 ms
---------------------------------------------------------------------------
 India, New Delhi (Weebo)     208.63 Mbit/s  156.38 Mbit/s  78.263 ms
 India, Mumbai (OneBroadband)   81.34 Mbit/s   221.58 Mbit/s  246.589 ms
 Sri Lanka, Colombo (Telecom PLC) 349.28 Mbit/s  764.29 Mbit/s  41.015 ms
 Pakistan, Islamabad (Telenor)  27.82 Mbit/s   471.41 Mbit/s  100.185 ms
 Mongolia, Ulaanbaatar (Mobicom) 128.08 Mbit/s  103.54 Mbit/s  93.999 ms
 Bangladesh, Dhaka (Skytel)    100.82 Mbit/s  151.43 Mbit/s  60.878 ms
 Bhutan, Thimphu (Bhutan Telecom) 138.56 Mbit/s  324.26 Mbit/s  81.706 ms
 Laos, Vientaine (Mangkone)    157.73 Mbit/s  293.73 Mbit/s  36.750 ms
 Thailand, Bangkok (CAT Telecom) 704.78 Mbit/s  1604.70 Mbit/s  25.490 ms
 Cambodia, Phnom Penh (Smart)   68.99 Mbit/s   615.00 Mbit/s  31.939 ms
 Vietnam, Hanoi (Viettel)     318.45 Mbit/s  1022.09 Mbit/s  44.180 ms
 Malaysia, Kuala Lumpur (Extreme) 746.46 Mbit/s  670.67 Mbit/s  10.608 ms
 Indonesia, Jakarta (Desnet)   630.60 Mbit/s  35.12 Mbit/s   14.430 ms
 Philippines, Manila (Globe Tel) 8.40 Mbit/s   3.03 Mbit/s   43.396 ms
 Hong Kong (fdcservers)      102.27 Mbit/s  296.88 Mbit/s  30.675 ms
 Taiwan, Taipei (TAIFO)      195.48 Mbit/s  547.77 Mbit/s  58.014 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)    283.63 Mbit/s  716.04 Mbit/s  73.124 ms
---------------------------------------------------------------------------

Test MaxKVM với Yet-Another-Bench-Script

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-12-04          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Dec 13 16:22:02 UTC 2022

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 1 days, 4 hours, 42 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 1 @ 1999.999 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 969.1 MiB
Swap    : 1024.0 MiB
Disk    : 28.5 GiB
Distro   : AlmaLinux 8.7 (Stone Smilodon)
Kernel   : 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 239.03 MB/s (59.7k) | 1.59 GB/s  (24.9k)
Write   | 239.66 MB/s (59.9k) | 1.60 GB/s  (25.0k)
Total   | 478.69 MB/s (119.6k) | 3.20 GB/s  (50.0k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 1.92 GB/s   (3.7k) | 2.12 GB/s   (2.0k)
Write   | 2.02 GB/s   (3.9k) | 2.26 GB/s   (2.2k)
Total   | 3.94 GB/s   (7.7k) | 4.39 GB/s   (4.2k)

MaxKVM có tính năng Bảo vệ DDoS tiên tiến bằng cách sử dụng các thiết bị bảo mật mạng tinh vi để bảo vệ chống lại các mối đe dọa mới nhất.

Tỷ lệ Uptime của Maxkvm rất tốt 99.9973% cho tổng thời gian

Bạn có thể xem chi tiết uptime của Maxkvm

LookingGlass tại Singapore

Ping về Việt Nam khá tốt

C:\Windows\System32>ping 103.171.26.120

Pinging 103.171.26.120 with 32 bytes of data:
Reply from 103.171.26.120: bytes=32 time=49ms TTL=51
Reply from 103.171.26.120: bytes=32 time=48ms TTL=51
Reply from 103.171.26.120: bytes=32 time=52ms TTL=51
Reply from 103.171.26.120: bytes=32 time=51ms TTL=51

Ping statistics for 103.171.26.120:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 48ms, Maximum = 52ms, Average = 50ms

Kết luận

Đánh giá chung mình không có điểm trừ nào cho MaxKVM cả, nói chung mức giá tốt và cho hiệu suất tốt nên bạn có thể mua để sử dụng VPS tại đây.

Ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu 1 số nhà cung cấp VPS khác mà mình đã đưa trên website này như: InterData, , Cloudfly hoặc có thể xem qua danh sách các

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]