VPS Virmach giảm 40% – Recurring Discount

VPS Virmach giảm 40% – Recurring Discount

Chiều nay mình vừa order 1 VPS tại Virmach nhân dịp Black Friday và sẵn tiện đăng lên đây cho anh em nếu ai có chiến thị trường Global thì có thể xem xét để mua dịp này.

Cập nhật 05/03/2023

40% OFF Recurring với mã giảm giá RYZEN

Virmach giảm 30% Recurring Discount

Virmach đang giảm giá định kỳ 30% nên mình mua con VPS 1GB ram và 1 core, ổ cứng SSD 25GB, băng thông 2.43 TB giá là $3.50/tháng (giá gốc là 5$/tháng)

Nếu bạn yêu cầu cao hơn có thể mua các gói cao hơn vẫn được giảm 30% định kỳ chứ không phải giảm 1 lần.

Về bảng điều khiển Virmach tuy không bằng các nhà cung cấp VPS hàng đầu thế giới như Vultr, DO, Upcloud hay Linode … nhưng cũng chấp nhập tốt vì chúng hỗ trợ bạn có thể restart, cài lại VPS đơn giản, xóa VPS hoàn toàn tự động chứ không phải dài cổ chờ đợi support.

Okay, về hiệu suất test với các bash script thông dụng bạn có thể xem phía dưới đây.

CPU quá ngon, ổ cứng cũng rất tốt!

Test hiệu suất VPS Virmach với Yet-Another-Bench-Script

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3799.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 810.5 MiB
Swap    : 256.0 MiB
Disk    : 24.3 GiB
Distro   : AlmaLinux 8.3 (Purple Manul)
Kernel   : 4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 308.95 MB/s (77.2k) | 121.79 MB/s  (1.9k)
Write   | 309.76 MB/s (77.4k) | 122.43 MB/s  (1.9k)
Total   | 618.71 MB/s (154.6k) | 244.22 MB/s  (3.8k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 743.67 MB/s  (1.4k) | 1.49 GB/s   (1.4k)
Write   | 783.19 MB/s  (1.5k) | 1.59 GB/s   (1.5k)
Total   | 1.52 GB/s   (2.9k) | 3.08 GB/s   (3.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 786 Mbits/sec  | 320 Mbits/sec  | 129 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 463 Mbits/sec  | 275 Mbits/sec  | 147 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 807 Mbits/sec  | 517 Mbits/sec  | 149 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 580 Mbits/sec  | 135 Mbits/sec  | 240 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 852 Mbits/sec  | 646 Mbits/sec  | 56.5 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 911 Mbits/sec  | 807 Mbits/sec  | 28.9 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 933 Mbits/sec  | 936 Mbits/sec  | 0.819 ms

Test hiệu suất VPS Virmach với bench.monster

Information:
---------------------------------------------------------------------------
 OS      : AlmaLinux 8.7 (64 Bit)
 Virt/Kernel : KVM / 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
 CPU Model  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
 CPU Cores  : 1 @ 3799.998 MHz x86_64 512 KB Cache
 CPU Flags  : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
 Load Average : 0.71, 0.35, 0.17
 Total Space : 26G (6.7G ~28% used)
 Total RAM  : 804 MB (263 MB + 365 MB Buff in use)
 Total SWAP  : 810 MB (233 MB in use)
 Uptime    : 0 days 0:9
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP  : AS8100, Alibaba.com LLC
 Organization : Zenlayer Inc
 Location   : Los Angeles, United States / US
 Region    : California
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v4 CPU Benchmark:

 Single Core : 4773 (EXCELLENT)
  Multi Core : 4635

 ## IO Test

 CPU Speed:
  bzip2   : 125 MB/s
  sha256   :  1.2 GB/s
  md5sum   : 618 MB/s

 RAM Speed:
  Avg. write : 2389.3 MB/s
  Avg. read : 5222.4 MB/s

 Disk Speed:
  1st run  : 1.0 GB/s
  2nd run  : 981 MB/s
  3rd run  : 955 MB/s
  -----------------------
  Average  : 986.7 MB/s

 ## USA Speedtest.net

 Location            Upload      Download     Ping
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby             359.49 Mbit/s  269.25 Mbit/s  47.167 ms
---------------------------------------------------------------------------
 USA, New York (Optimum)     244.19 Mbit/s  123.83 Mbit/s  70.639 ms
 USA, Boston (Starry, Inc.)   155.67 Mbit/s  295.00 Mbit/s  65.014 ms
 USA, Washington, DC (Sprint)  177.70 Mbit/s  295.39 Mbit/s  71.350 ms
 USA, Charlotte, NC (Windstream) 295.58 Mbit/s  299.80 Mbit/s  51.952 ms
 USA, Atlanta (Windstream)    315.47 Mbit/s  228.45 Mbit/s  46.729 ms
 USA, Miami (Comcast)      274.08 Mbit/s  215.25 Mbit/s  58.047 ms
 USA, Nashville (Sprint)     219.23 Mbit/s  316.78 Mbit/s  46.462 ms
 USA, Indianapolis (CenturyLink) 276.77 Mbit/s  201.23 Mbit/s  49.353 ms
 USA, Cleveland (CenturyLink)  279.66 Mbit/s  307.33 Mbit/s  53.442 ms
 USA, Chicago (Windstream)    199.70 Mbit/s  372.92 Mbit/s  44.023 ms
 USA, St. Louis (Elite Fiber)  236.72 Mbit/s  447.59 Mbit/s  48.715 ms
 USA, Minneapolis (US Internet) 217.60 Mbit/s  117.13 Mbit/s  57.117 ms
 USA, Kansas City (UPNfiber)   366.32 Mbit/s  173.78 Mbit/s  37.473 ms
 USA, Oklahoma City (OneNet)   398.01 Mbit/s  305.15 Mbit/s  36.229 ms
 USA, Dallas (Windstream)    444.57 Mbit/s  339.15 Mbit/s  30.055 ms
 USA, San Antonio, TX (Sprint)  290.73 Mbit/s  424.37 Mbit/s  36.599 ms
 USA, Denver (CenturyLink)    457.73 Mbit/s  663.69 Mbit/s  28.436 ms
 USA, Albuquerque (Plateau Tel) 387.02 Mbit/s  184.15 Mbit/s  37.067 ms
 USA, Phoenix (Sprint)      643.11 Mbit/s  466.05 Mbit/s  16.472 ms
 USA, Salt Lake City (UTOPIA)  611.06 Mbit/s  434.18 Mbit/s  15.560 ms
 USA, Las Vegas (CenturyLink)  743.93 Mbit/s  701.44 Mbit/s   7.447 ms
 USA, Seattle (Bluespan)     433.03 Mbit/s  579.49 Mbit/s  32.022 ms
 USA, San Francisco (Wiline)   646.14 Mbit/s  622.01 Mbit/s  11.627 ms
 USA, Los Angeles (Windstream)  912.68 Mbit/s  910.93 Mbit/s   0.978 ms
 USA, Anchorage (Alaska Com)   209.11 Mbit/s  281.97 Mbit/s  55.335 ms
 USA, Honolulu (Hawaiian Telcom) 342.60 Mbit/s  158.56 Mbit/s  46.780 ms
---------------------------------------------------------------------------

Kết luận

Virmach có datacenter đa số ổ Mỹ mà thôi, có 1 location tại JP nhưng mình chưa có dịp test, hiện mình đang chạy 1 VPS tại US thôi!

Nhìn chung Virmach đáng dùng, đang giảm giá nên nếu bạn có website chạy ở nước ngoài hãy tận dụng cơ hội này để mua.

Ở trên là đánh giá sơ qua về Virmach bạn có thể tham khảo và quyết định, còn VPS này mình cũng đang chạy cho khách chứ không phải mua để test nên mình cũng tìm hiểu về nhà cung cấp này sau đó mới quyết định mua.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Virmach

Chúc thành công!

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]