Đánh giá máy chủ ảo VPS Regxa – Singapore DC

Đánh giá máy chủ ảo VPS Regxa – Singapore DC

Thời gian rỗi tôi rất thích đăng ký 1 nhà cung cấp VPS nào đó để trải nghiệm xem chất lượng dịch vụ thế nào 🙂 tuy khá tốn thời gian và cả tốn tiền nhưng sau trải nghiệm tôi biết thêm 1 nhà cung cấp tốt để có thể giới thiệu nó đến với khách hàng của tôi và cũng giới thiệu nó đến với những bạn bè truy cập Thủ Thuật VIP, như vậy là vui rồi.

Tổng quan về Regxa

Regxa có nói là họ có 10 năm kinh nghiệm về máy chủ, hiện tại họ có 9 trung tâm dữ liệu (United State, Canada, United Kingdom, France, Germany, Poland, Indian, Singapore và Australia), hơn 10k khách hàng sử dụng và uptime 99%

Tổng quát website Regxa khá thân thiện và chỉnh chu, dễ điều hướng + giá tốt nên rất dễ chốt Sell (ai bán VPS có thể học hỏi từ họ)

Bên này cung cấp ổ cứng SSD Nvme Storage + Auto DDoS Mitigation + Unlimited Bandwidth = 1 bài toán chốt Sell nữa mà bạn nên học hỏi.

Vậy thực tế VPS bên Regxa như thế nào thì bạn có thể đọc bài test dưới đây.

Đánh giá hiệu suất VPS Regxa

Sau khi mua VPS thì bạn nhận được thông tin login vào ssh + bảng điều khiển như đa số các nhà cung cấp khác giúp bạn cài đặt hệ điều hành, khởi động lại hoặc tắt VPS dễ dàng.

Có hỗ trợ IPV4 và IPV6

Đánh giá Regxa qua các công cụ test

1. Test với yabs.sh

root@vps15294:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2023-03-24          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat 22 Apr 2023 08:13:27 PM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz
CPU cores : 2 @ 3407.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 512.0 MiB
Disk    : 33.9 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-29-generic
VM Type  : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : OVH SAS
ASN    : AS16276 OVH SAS
Host    : OVH
Location  : Singapore, North West (03)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 8.29 MB/s   (2.0k) | 92.35 MB/s  (1.4k)
Write   | 8.32 MB/s   (2.0k) | 92.84 MB/s  (1.4k)
Total   | 16.61 MB/s  (4.1k) | 185.19 MB/s  (2.8k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 325.40 MB/s  (635) | 391.12 MB/s  (381)
Write   | 342.69 MB/s  (669) | 417.17 MB/s  (407)
Total   | 668.09 MB/s  (1.3k) | 808.30 MB/s  (788)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 463 Mbits/sec  | busy      | 162 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 482 Mbits/sec  | 786 Mbits/sec  | 153 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 435 Mbits/sec  | 773 Mbits/sec  | 230 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 584 Mbits/sec  | 828 Mbits/sec  | 222 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | 333 Mbits/sec  | 251 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 325 Mbits/sec  | 599 Mbits/sec  | 203 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 124 Mbits/sec  | 184 Mbits/sec  | 172 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 449 Mbits/sec  | 254 Mbits/sec  | 162 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 489 Mbits/sec  | 805 Mbits/sec  | 160 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 309 Mbits/sec  | 668 Mbits/sec  | 230 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 341 Mbits/sec  | 695 Mbits/sec  | 221 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 205 Mbits/sec  | 526 Mbits/sec  | 251 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 279 Mbits/sec  | 627 Mbits/sec  | 201 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 369 Mbits/sec  | 164 Mbits/sec  | 172 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 1382
Multi Core   | 2334
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1010267

YABS completed in 16 min 1 sec

2. Đánh giá với bench.monster

root@vps15294:~# curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia
---------------------------------------------------------------------------
 Region: Asia https://bench.monster v.1.5.16 2023-01-25
 Usage : curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -Asia
---------------------------------------------------------------------------
 OS      : Ubuntu 20.04 LTS (64 Bit)
 Virt/Kernel : KVM / 5.4.0-29-generic
 CPU Model  : Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz
 CPU Cores  : 2 @ 3407.998 MHz x86_64 12288 KB Cache
 CPU Flags  : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
 Load Average : 0.30, 0.55, 0.37
 Total Space : 34G (2.2G ~7% used)
 Total RAM  : 1939 MB (90 MB + 459 MB Buff in use)
 Total SWAP  : 511 MB (3 MB in use)
 Uptime    : 0 days 0:19
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP  : AS16276, OVH Singapore PTE. LTD
 Organization : REGXA, LTD
 Location   : Singapore, Singapore / SG
 Region    : North West
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v5 CPU Benchmark:

 Single Core : 1112 (EXCELLENT)
  Multi Core : 2061

 ## IO Test

 CPU Speed:
  bzip2   : 149 MB/s
  sha256   : 253 MB/s
  md5sum   : 743 MB/s

 RAM Speed:
  Avg. write : 4881.1 MB/s
  Avg. read : 9523.2 MB/s

 Disk Speed:
  1st run  : 1.6 GB/s
  2nd run  : 1.6 GB/s
  3rd run  : 1.6 GB/s
  -----------------------
  Average  : 1638.4 MB/s

 ## Asia Speedtest.net

 Location             Upload      Download     Ping
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby              1.86 Mbit/s   2.89 Mbit/s   * 837.657 ms
---------------------------------------------------------------------------
 India, New Delhi (Weebo)     2.92 Mbit/s   1.77 Mbit/s   77.711 ms
 India, Mumbai (OneBroadband)   2.78 Mbit/s   4.71 Mbit/s   61.880 ms
 Sri Lanka, Colombo (Telecom PLC) 2.29 Mbit/s   1.81 Mbit/s   33.983 ms
 Pakistan, Islamabad (Telenor)  3.97 Mbit/s   1.05 Mbit/s   115.861 ms
 Bangladesh, Dhaka (Skytel)    2.68 Mbit/s   4.33 Mbit/s   45.877 ms
 Bhutan, Thimphu (Bhutan Telecom) 2.90 Mbit/s   4.20 Mbit/s   85.437 ms
 Myanmar, Yangon (5BB Broadband) 2.83 Mbit/s   3.57 Mbit/s   43.311 ms
 Laos, Vientaine (Mangkone)    3.28 Mbit/s   2.48 Mbit/s   36.336 ms
 Thailand, Bangkok (CAT Telecom) 3.31 Mbit/s   1.63 Mbit/s   26.895 ms
 Cambodia, Phnom Penh (Smart)   3.35 Mbit/s   4.08 Mbit/s   214.838 ms
 Vietnam, Hanoi (Viettel)     3.22 Mbit/s   4.84 Mbit/s   54.049 ms
 Malaysia, Kuala Lumpur (Extreme) 4.44 Mbit/s   2.18 Mbit/s    8.173 ms
 Singapore (StarHub)       3.38 Mbit/s   3.03 Mbit/s    1.651 ms
 Indonesia, Jakarta (Desnet)   3.07 Mbit/s   4.40 Mbit/s   14.188 ms
 Philippines, Manila (Globe Tel) 3.47 Mbit/s   3.62 Mbit/s   29.441 ms
 Hong Kong (fdcservers)      3.87 Mbit/s   2.81 Mbit/s   375.489 ms
 Taiwan, Taipei (TAIFO)      3.22 Mbit/s   3.33 Mbit/s   55.284 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)    3.15 Mbit/s   2.38 Mbit/s   75.349 ms
---------------------------------------------------------------------------

 Finished in : 17 min 3 sec
 Timestamp  : 2023-04-22 18:48:56 GMT
 Saved in  : /root/speedtest.log

 Share results:
 - https://www.speedtest.net/result/14645790204.png
 - https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21097681
 - https://clbin.com/Gpgom

Đánh giá với tocdo.net

root@vps15294:~# curl -Lso- tocdo.net | bash
Please wait...
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 3407.998 MHz
Total size of Disk  : 34.9 GB (2.2 GB Used)
Total amount of Mem : 1939 MB (98 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (3 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 38 min
Load average     : 0.16, 0.09, 0.17
OS          : Ubuntu 20.04 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.4.0-29-generic
Virt         : kvm
Date         : Sat 22 Apr 2023 08:50:23 PM CEST

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 577 MB/s
I/O (2nd run)    : 1.1 GB/s
I/O (3rd run)    : 938 MB/s
Average       : 880.5 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 11.4MB/s
Read IOPS      : 2771
Write performance  : 3776kB/s
Write IOPS      : 921

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 1.28MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.9MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 15.6MB/s
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  31.3MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  101MB/s
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 17.3MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  27.3MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  31.5MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  31.6MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   1.31MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  58.5MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216
----------------------------------------------------------------------

Kết luận

Tổng quan VPS Regxa với các thông số CPU tốt, tuy nhiên Write IOPS tệ và trải nghiệm thực tế khi cài đặt web chậm + chậm chờn về network.

Test qua IP và ISP thì thấy Regxa đang dùng tại OVH, không rõ là họ thuê chỗ đặt máy chủ hay mua bên OVH rồi bạn lại?!

Xem điểm số trên trustpilot khá cao nhưng đang bị điều tra vì review ảo hay gì đó 😀

We’ve found out that this company is breaching our terms of use with the way they’re displaying Trustpilot content.Read less

They could be showing an inaccurate star rating or TrustScore, or displaying reviews they’re not permitted to use. This could be misleading.

We take the integrity of our platform very seriously. When we uncover misuse, we take action and alert our community.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]