Cổng kết nối POP và IMAP của Gmail, iCloud, Microsoft 365, Hotmail cho Outlook

Đánh giá bài viết!
[1/5 - (7 Votes)]

Outlook là phần mềm ứng dụng giúp bạn kết nối và gửi mail thông dụng nhất hiện nay, bạn dễ dàng kết nối mọi tài khoản email có hỗ trợ POP và IMAP một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khó khăn lớn nhất cho những ai mới tìm hiểu và đăng nhập email với Outlook port kết nối với server của các dịch vụ email như: AOL (including Verizon.net), Gmail, iCloud, MSN, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail.com, Live.com, Yahoo!…

Trong bài viết này thuthuat.vip cung cấp cho bạn một số cổng kết nối qua POP và IMAP giúp bạn có thể kết nối email một cách chuẩn xác nhất.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về giao thức kết nối Pop và Imap bạn có thể tìm hiểu tại bài viết:

Nếu bạn muốn tải về Office thì có thể truy cập bài viết:

Một số bài viết khác về Office – Outlook bạn có thể tìm hiểu tại

Cổng kết nối POP và IMAP cho Outlook

Outlook hỗ trợ: Outlook 365 , Outlook 2019, Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook for Mac 2011 Outlook, Outlook for Windows Phone 10, Outlook Mail for Windows 10

Nhà cung cấp EmailCổng kết nối IMAPCổng kết nối POPCổng kết nối SMTP

Gmail

Server: imap.gmail.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop.gmail.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.gmail.com

Port: 465

Encryption: SSL/TLS

Microsoft 365

Server: outlook.office365.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: outlook.office365.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.office365.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

Server: outlook.office365.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: outlook.office365.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.office365.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

iCloud

Server: imap.mail.me.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server:

Port:

Encryption:

Server: smtp.mail.me.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

MSN

Server: imap-mail.outlook.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop-mail.outlook.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp-mail.outlook.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

Yandex

Server: imap.yandex.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop.yandex.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.yandex.com

Port: 465

Encryption: SSL/TLS

Zoho

Server: imappro.zoho.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop.zoho.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtppro.zoho.com

Port: 465 – SSL

Port: 587 – TLS

Yahoo!

Server: imap.mail.yahoo.com

Port: 993

Encryption: SSL

Server: pop.mail.yahoo.com

Port: 995

Encryption: SSL

Server: smtp.mail.yahoo.com

Port: 587 or 465

Encryption: TLS/STARTTLS hoặc SSL

AOL (including Verizon.net)

Server: imap.aol.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop.aol.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.aol.com

Port: 465

Encryption: SSL/TLS

Cách kết nối email qua Outlook

Hướng dẫn sau đây dành cho những ai chưa biết kết nối tài khoản email qua ứng dụng Outlook.

Bước 1: Mở Outlook trên máy tính lên bằng cách click vào shortcode Outlook hoặc tìm ở search box với từ khóa “outlook”

Bước 2: Click vào File > Add account như hình mũi tên bên dưới.

Bước 3: Nhập địa chỉ email > Chọn cài đặt nâng cao và chọn Let me set up my account manually

Bước 4: Lựa chọn giao thức kết nối IMAP và nhấn Next

Bước 5: Nhập mật khẩu email vào và nhấn Connect

Bước 6: Lựa chọn port tương ứng với nhà cung cấp để kết nối

Chờ đợi Outlook kết nối

Chờ đợi 1 lúc là bạn có thể gửi email qua Outlook.

Đánh giá bài viết!
[1/5 - (7 Votes)]