Đánh giá VPS Hosthatch – CPU Cores 2 – RAM 4.00 GB Singapore – Hong Kong

Đánh giá VPS Hosthatch – CPU Cores 2 – RAM 4.00 GB Singapore – Hong Kong

Tính tới hôm nay là mình đã tại Hosthatch được hơn 5 tháng (Invoice mình để cuối bài viết) , dưới đây là 1 số đánh giá về dịch vụ cung cấp máy chủ ảo (VPS) tại

Hosthatch hoạt động từ năm 2011 tới nay, hiện tại họ có 14 global locations tại: Amsterdam, Chicago, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, London, Los Angeles, Madrid, Milan, New York, Oslo, Stockholm, Sydney, Vienna, Warsaw, Zurich.

Test tốc độ và Looking Glass các location .

5 tháng trước Hosthatch có location tại Singapore nhưng hôm nay mình check lại không thấy Singapore mà chỉ có ở Hong Kong (cái này quá ok, càng gần Việt Nam, đỡ ảnh hưởng khi cáp quang đứt)

Hosthatch sử dụng ổ cứng SSD NVMe nên cho tốc độ đọc ghi rất ấn tượng.

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 208.33 MB/s (52.0k) | 3.10 GB/s  (48.5k)
Write   | 208.88 MB/s (52.2k) | 3.12 GB/s  (48.8k)
Total   | 417.21 MB/s (104.3k) | 6.23 GB/s  (97.3k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 8.17 GB/s  (15.9k) | 8.35 GB/s   (8.1k)
Write   | 8.60 GB/s  (16.8k) | 8.90 GB/s   (8.6k)
Total   | 16.77 GB/s  (32.7k) | 17.26 GB/s  (16.8k)

Về giao diện Hosthatch dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Giá bán tại Hosthatch phải nói là cạnh tranh nhất thị trường VPS hiện tại, nếu cấu hình này mà máy chủ vật lý đạt tiêu chuẩn về việc phân chia VPS thì không còn gì bằng.

Hosthatch cho phép bản tải lên bản ISO tùy chọn để cài đặt VPS, mạng 10 GbE private network

Bạn có thể xem sơ qua Benchmarks do Hosthatch cung cấp tại địa chỉ: https://hosthatch.com/benchmarks

Kiểm tra với bench.monster

Đọc bài test phía dưới bạn có thể thấy RAM Speed, Disk Speed rất tốt. CPU cũng tốt luôn (EXCELLENT)

Network về Việt Nam cũng không tệ chút nào.

[root@hosthatch ~]# curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia

---------------------------------------------------------------------------
 Region: Asia https://bench.monster v.1.5.15 2022-12-31
 Usage : curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -Asia
---------------------------------------------------------------------------
 OS      : AlmaLinux 8.5 (64 Bit)
 Virt/Kernel : KVM / 4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64
 CPU Model  : AMD EPYC 7443 24-Core Processor
 CPU Cores  : 2 @ 2844.652 MHz x86_64 512 KB Cache
 CPU Flags  : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
 Load Average : 0.31, 0.08, 0.03
 Total Space : 19G (11G ~58% used)
 Total RAM  : 3928 MB (466 MB + 577 MB Buff in use)
 Total SWAP  : 2047 MB (0 MB in use)
 Uptime    : 0 days 10:39
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP  : AS63473, HostHatch
 Organization : HostHatch, LLC
 Location   : Singapore, Singapore / SG
 Region    : North West
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v4 CPU Benchmark:

 Single Core : 4878 (EXCELLENT)
  Multi Core : 8327

 ## IO Test

 CPU Speed:
  bzip2   : 114 MB/s
  sha256   :  1.2 GB/s
  md5sum   : 546 MB/s

 RAM Speed:
  Avg. write : 4266.7 MB/s
  Avg. read : 9216.0 MB/s

 Disk Speed:
  1st run  : 2.2 GB/s
  2nd run  : 3.0 GB/s
  3rd run  : 3.1 GB/s
  -----------------------
  Average  : 2833.1 MB/s

 ## Asia Speedtest.net

 Location             Upload      Download     Ping
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby              3410.42 Mbit/s  413.68 Mbit/s  2.801 ms
---------------------------------------------------------------------------
 India, New Delhi (Weebo)     63.08 Mbit/s   211.76 Mbit/s  263.659 ms
 India, Mumbai (OneBroadband)   333.85 Mbit/s  821.81 Mbit/s  57.978 ms
 Sri Lanka, Colombo (Telecom PLC) 352.13 Mbit/s  478.22 Mbit/s  33.387 ms
 Pakistan, Islamabad (Telenor)  23.30 Mbit/s   267.40 Mbit/s  109.636 ms
 Bangladesh, Dhaka (Skytel)    133.19 Mbit/s  119.50 Mbit/s  231.198 ms
 Bhutan, Thimphu (Bhutan Telecom) 204.31 Mbit/s  324.96 Mbit/s  85.913 ms
 Myanmar, Yangon (5BB Broadband) 372.68 Mbit/s  871.01 Mbit/s  42.916 ms
 Laos, Vientaine (Mangkone)    167.72 Mbit/s  236.04 Mbit/s  36.424 ms
 Thailand, Bangkok (CAT Telecom) 600.86 Mbit/s  763.34 Mbit/s  27.856 ms
 Cambodia, Phnom Penh (Smart)   148.70 Mbit/s  466.09 Mbit/s  39.497 ms
 Vietnam, Hanoi (Viettel)     526.81 Mbit/s  493.42 Mbit/s  37.181 ms
 Malaysia, Kuala Lumpur (Extreme) 816.94 Mbit/s  513.50 Mbit/s   8.592 ms
 Singapore (StarHub)       3735.67 Mbit/s  3835.48 Mbit/s  0.794 ms
 Indonesia, Jakarta (Desnet)   657.35 Mbit/s  317.54 Mbit/s  14.014 ms
 Philippines, Manila (Globe Tel) 711.64 Mbit/s  595.97 Mbit/s  30.403 ms
 Hong Kong (fdcservers)      450.68 Mbit/s  309.29 Mbit/s  30.723 ms
 Taiwan, Taipei (TAIFO)      213.79 Mbit/s  300.49 Mbit/s  48.411 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)    110.31 Mbit/s  141.26 Mbit/s  71.669 ms
---------------------------------------------------------------------------

 Finished in : 8 min 22 sec
 Timestamp  : 2023-01-06 03:54:09 GMT
 Saved in  : /root/speedtest.log

 Share results:
 - https://www.speedtest.net/result/14168388841.png
 - https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16695505
 - https://clbin.com/gHb4y

Test với Yet-Another-Bench-Script

[root@hosthatch ~]# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-12-29          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Jan 6 03:45:06 UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 10 hours, 38 minutes
Processor : AMD EPYC 7443 24-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2844.652 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 2.0 GiB
Disk    : 18.6 GiB
Distro   : AlmaLinux 8.5 (Arctic Sphynx)
Kernel   : 4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 208.33 MB/s (52.0k) | 3.10 GB/s  (48.5k)
Write   | 208.88 MB/s (52.2k) | 3.12 GB/s  (48.8k)
Total   | 417.21 MB/s (104.3k) | 6.23 GB/s  (97.3k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 8.17 GB/s  (15.9k) | 8.35 GB/s   (8.1k)
Write   | 8.60 GB/s  (16.8k) | 8.90 GB/s   (8.6k)
Total   | 16.77 GB/s  (32.7k) | 17.26 GB/s  (16.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 692 Mbits/sec  | 965 Mbits/sec  | 156 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 655 Mbits/sec  | 1.04 Gbits/sec | 149 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 775 Mbits/sec  | 998 Mbits/sec  | 170 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.07 Gbits/sec | 904 Mbits/sec  | 130 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 437 Mbits/sec  | 503 Mbits/sec  | 264 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 439 Mbits/sec  | 584 Mbits/sec  | 271 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 457 Mbits/sec  | 572 Mbits/sec  | 250 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 1076
Multi Core   | 1985
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19726975

Test với tocdo.net

[root@hosthatch ~]# curl -Lso- tocdo.net | bash
Please wait...
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC 7443 24-Core Processor
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 2844.652 MHz
Total size of Disk  : 19.0 GB (8.8 GB Used)
Total amount of Mem : 3928 MB (477 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 10 hour 53 min
Load average     : 0.14, 0.28, 0.29
OS          : AlmaLinux 8.5
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64
Virt         : redhat
kvm
Date         : Fri Jan 6 03:59:40 UTC 2023

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 2.1 GB/s
I/O (2nd run)    : 2.1 GB/s
I/O (3rd run)    : 2.1 GB/s
Average       : 2150.4 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 317MB/s
Read IOPS      : 77.3k
Write performance  : 106MB/s
Write IOPS      : 25.8k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.153 427MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 12.8MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 9.78MB/s
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  22.0MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  383MB/s
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 22.1MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  61.3MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  16.1MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  11.0MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   54.0MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  58.6MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216
----------------------------------------------------------------------

Kết luận

Ở trên là 1 số bài test và trải nghiệm riêng khi sử dụng VPS tại Hosthatch, về phần hỗ trợ mình có thử gửi ticket nhưng phản hồi hơi chậm (có thể do lệch múi giờ)

Nhìn chung Hosthatch tốt, do họ sử dụng ổ cứng SSD NVMe nên dung lượng hơi ít, CPU và Ram ok.

Khá nhiều blogger tại Việt Nam sử dụng Hosthatch nên đảm bảo Hosthatch ngon, bổ rẻ.

Nếu muốn đăng ký Hosthatch bạn có thể truy cập vào đây để

Xin cảm ơn.

Invoice tại Hosthatch

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (3 Votes)]