Đánh giá GreenCloudVPS – giá cạnh tranh – có nhiều datacenters trên thế giới

Đánh giá GreenCloudVPS – giá cạnh tranh – có nhiều datacenters trên thế giới

GreenCloudVPS là nhà cung cấp VPS mình được nghe nhắc tên trên rất nhiều diễn đàn, đặc biệt các Group FB Việt Nam, nay có dịp đăng ký cho 1 khách hàng nên tiện thể review cho mọi người xem về hiệu suất và tổng thể nhà cung cấp VPS này.

Ưu điểm của GreenCloudVPS

Ưu điểm lớn nhất của GreenCloudVPS là giá cả rất cạnh tranh, có nhiều datacenter: Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Trong đó đáng chú ý nhất là các datacenter ở khu vực Châu Á: Singapore, HongKong, Osaka (Nhật Bản), Hà Nội (Việt Nam), TP.HCM (Việt Nam), bảo đảm kết nối tốt nhất cho các dịch vụ web mỗi khi đứt cáp quang biển.

Danh sách Datacenter của GreenCloudVPS bạn có thể xem

GreenCloudVPS là công ty Việt Nam nên hỗ trợ thanh toán bằng thẻ ngân hàng Việt Nam và hỗ trợ bằng tiếng Việt.

Điểm trừ lớn nhất của GreenCloudVPS là khi thanh toán bạn phải chờ đợi để VPS được kích hoạt nên mình thấy khá tù, lỡ cần build mới dịch vụ để chạy mà đội ngũ support bên GreenCloudVPS bận thì lại lỡ việc.

Ngoài ra, bạn có thể gặp trường hợp order xong, được active dịch vụ nhưng không kết nối được VPS (dù bạn nhập thông tin chính xác với phần mềm Bitvise SSH Client nhưng chờ mãi không hiện form nhập pass)

Gặp trường hợp này thì bạn nên vào phần quản lý máy chủ ở và nhấn vào boot hoặc rebuild lại VPS luôn (khá bực mình)

Các gói dịch vụ tại GreenCloudVPS

GreenCloudVPS cung cấp đa dạng các gói VPS cho bạn lựa chọn, nhiều location để bạn dễ dàng lựa chọn các gói phù hợp.

GreenCloudVPS luôn có các đợt khuyến mãi với gói Budget KVM Sale mà nếu bạn theo dõi thường xuyên sẽ dễ dàng tậu được gói VPS ngon.

Xem tất cả các gói VPS do GreenCloudVPS cung cấp

Gói Hong Kong KVM VPS

Mình có đăng ký sử dụng gói HK-2 ($10/tháng) có thông số như sau:

 • RAM – 2048MB
 • SWAP – 2048MB
 • SSD – 30GB RAID-10
 • CPU – 1 core
 • 1 IPv4
 • 1TB Bandwidth
 • 1Gbps Port
 • Linux OS
 • SolusVM Control Panel
 • HongKong DC1 Location

Dưới đây là đánh giá nhanh 2 VPS mình đang sử dụng của GreenCloudVPS để mọi người tham khảo

Kiểm tra hiệu suất VPS với bench.monster

root@thuthuatvip:~# curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia
---------------------------------------------------------------------------
 Region: Asia https://bench.monster v.1.5.16 2023-01-25
 Usage : curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -Asia
---------------------------------------------------------------------------
 OS      : Ubuntu 20.04.5 LTS (64 Bit)
 Virt/Kernel : KVM / 5.4.0-28-generic
 CPU Model  : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
 CPU Cores  : 1 @ 3799.988 MHz x86_64 512 KB Cache
 CPU Flags  : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
 Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
 Total Space : 29G (4.6G ~17% used)
 Total RAM  : 1987 MB (121 MB + 889 MB Buff in use)
 Total SWAP  : 2047 MB (2 MB in use)
 Uptime    : 0 days 0:39
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v5 CPU Benchmark:

 Single Core : 1130 (EXCELLENT)
  Multi Core : 1102

 ## IO Test

 CPU Speed:
  bzip2   : 125 MB/s
  sha256   : 264 MB/s
  md5sum   : 605 MB/s

 RAM Speed:
  Avg. write : 2901.3 MB/s
  Avg. read : 8806.4 MB/s

 Disk Speed:
  1st run  : 1.3 GB/s
  2nd run  : 1.4 GB/s
  3rd run  : 1.4 GB/s
  -----------------------
  Average  : 1399.5 MB/s

 ## Asia Speedtest.net

 Location             Upload      Download     Ping
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

 Finished in : 4 min 22 sec
 Timestamp  : 2023-01-29 06:57:13 GMT
 Saved in  : /root/speedtest.log

 Share results:
 -
 - https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20160932
 - https://clbin.com/TvmSs

Kiểm tra hiệu suất VPS với yabs.sh

root@thuthuatvip:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-12-29          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun 29 Jan 2023 06:59:59 AM GMT

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 46 minutes
Processor : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3799.988 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 2.0 GiB
Disk    : 28.9 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel   : 5.4.0-28-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 353.90 MB/s (88.4k) | 1.19 GB/s  (18.6k)
Write   | 354.83 MB/s (88.7k) | 1.20 GB/s  (18.7k)
Total   | 708.73 MB/s (177.1k) | 2.39 GB/s  (37.4k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 1.21 GB/s   (2.3k) | 1.23 GB/s   (1.2k)
Write   | 1.27 GB/s   (2.4k) | 1.31 GB/s   (1.2k)
Total   | 2.48 GB/s   (4.8k) | 2.55 GB/s   (2.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 433 Mbits/sec  | 87.3 Mbits/sec | 261 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 243 Mbits/sec  | 246 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 31.6 Mbits/sec | 486 Mbits/sec  | 281 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.02 Gbits/sec | 375 Mbits/sec  | 313 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 756 Mbits/sec  | 107 Mbits/sec  | 192 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 751 Mbits/sec  | 145 Mbits/sec  | 176 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 834 Mbits/sec  | 157 Mbits/sec  | 151 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 436 Mbits/sec  | 145 Mbits/sec  | 261 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 74.4 Mbits/sec | 370 Mbits/sec  | 195 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | 564 Mbits/sec  | 281 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 28.4 Mbits/sec | 24.2 Mbits/sec | 313 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 788 Mbits/sec  | 421 Mbits/sec  | 192 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 634 Mbits/sec  | 628 Mbits/sec  | 176 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 528 Mbits/sec  | 151 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 1123
Multi Core   | 1105
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20161125

YABS completed in 12 min 0 sec

Kiểm tra hiệu suất VPS với tocdo

root@thuthuatvip:~# curl -Lso- tocdo.net | bash
Please wait...
bash: line 23: virt-what: command not found
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 3799.988 MHz
Total size of Disk  : 30.4 GB (4.8 GB Used)
Total amount of Mem : 1987 MB (119 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (10 MB Used)
System uptime    : 0 days, 1 hour 19 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.02
OS          : Ubuntu 20.04.5 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.4.0-28-generic
Virt         : No Virt
Date         : Sun 29 Jan 2023 07:32:37 AM GMT

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.3 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.5 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.4 GB/s
Average       : 1433.6 MB/s
-----------------------------------
Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.153 82.9MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 1.91MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 18.8MB/s
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  17.3MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  26.8MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 38.4MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  22.0MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  11.9MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  1.81MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   203KB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  30.0MB/s
----------------------------------------------------------------------

Kết luận, đánh giá

Ở trên bạn có thể thấy CPU VPS rất tốt 3799.988 MHz, swap được mặc định tạo sẵn, Disk Speed rất tốt, tốc độ mạng từ Hongkong về Việt Nam khá.

Mình sẽ tiếp tục sử dụng xem uptime của nhà cung cấp này như thế nào sẽ update tiếp vào bài viết này.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu gì có thể liên hệ với mình qua FB hoặc Zalo để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (2 Votes)]