Cách tăng giới hạn import sql trong PHPMYADMIN – CyberPanel

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

Bài viết trước mình có và bài viết này là cách để tăng giới hạn file upload hay giới hạn file đầu vào khi bạn nhập file sql vào phpmyadmin.

Mặc định PHPMYADMIN giới hạn dung lượng upload (import) chỉ có 2MB và dưới đây là cách để bạn tăng giới hạn lên 1 con số mà bạn thích

1. Đăng nhập vào CyberPanel
2. Mục PHP bạn hãy nhấp vào Edit php configs

3. Tiếp theo bạn hãy lựa chọn phiên bản PHP cần chỉnh

Lưu ý: Bạn cần so sánh phiên bản PHP mà trong phần quản trị phpmyadmin đang sử dụng để cấu hình cho chính xác

Bạn có thể thấy phiên bản php mình dùng trên PHPMYADMIN là 7.0 nên bạn cần lựa chọn edit PHP 7.0

Chọn phiên bản tương ứng với php trong phpmyadmin (hình trên)

Tiếp theo bạn tăng giá trị upload_max_filesizepost_max_size cho phù hợp với nhu cầu của bạn (Ở ví dụ mình tăng lên 100MB)

Nhớ nhấn Save để thay đổi và tiếp theo bạn login vào SSH vào chạy lệnh đây và kiểm tra kết quả

systemctl restart lscpd

Như vậy là xong, giờ bạn có thể import cơ sở dữ liệu vào thoải mái mà ngại gặp phải lỗi giới hạn kích thước.

Nếu trong quá trình sử dụng CyberPanel bạn gặp bất cứ lỗi gì khác ngoài lỗi giới hạn tải lên thì có thể đọc qua bài viết

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]