Một số lỗi thường gặp khi sử dụng CyberPanel

Rewrite rules cyberpanel

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi bạn cài xong CyberPanel, thực ra nói lỗi thì cũng không phải nhưng bạn chỉ cần để ý một tí là CyberPanel hoạt động cực kỳ ok

1. Lỗi 404 sau khi cài đặt WordPress

Thông thường nếu bạn di chuyển site WP từ VPS/Hosting khác sang thì trang chủ sẻ vào ok nhưng trang con (post/page) sẻ gặp thông báo lỗi 404.

Cách khắc phục: Bạn vào IP:8090/websites/domain_bi_loi kéo xuống phía dưới và click vào Rewrite Rules và sau đó nhấn Save Rewrite Rules là xong. [Phần này nhằm để nó viết lại đường dẫn là fix được lỗi]

2. Lỗi không thể cài đặt Plugin hay Update Plugin (WordPress)

Phần này thường liên quan tới việc phân quyền trong Linux, bạn upload source code thông qua SFTP hoặc FTP ?

Khi bạn upload file qua sftp hoặc FTP, những file được upload lên đó sẽ được sở hữu bởi root. CyberPanel chỉ cho phép một người dùng chỉ vận hành được những file mà người đó sở hữu.

Cách khắc phục bạn chỉ việc đơn giản là Login vào CyberPanel phần File Manager của domain đang lỗi vào thư mục gốc của domain và click vào “Fix Permissions” để giải quyết vấn đề

3. File Manager không hoạt động

Bạn gặp tình trạng khi vào File Manager thì nó cứ có vòng tròn quay quay mà không hiển thị bất cứ tệp tin nào để bạn xử lý cả thì có thể khắc phục bằng cách sau đây

Nên xem:  Cách tăng giới hạn import sql trong PHPMYADMIN - CyberPanel

Bạn cũng vào phần quản trị tên miền trong CyberPanel (:8090/websites/domain_bi_loi)

Tiếp theo click vào vHost Conf

Tìm đến dòng sau

rewrite {
enable 0
}

Nếu enable 1 thì nó sẻ bị lỗi, bạn hãy sửa lại thành 0 như dòng trên nhé

4. Lỗi ERR_CONNECTION_REFUSED

Bạn sẻ gặp lỗi này liên quan tới chứng chỉ SSL, như không thể cài SSL trong https://IP:8090/manageSSL/manageSSL

Để fix bạn login vào ssh chạy lệnh dưới đây (thay thuthuat.vip thành tên miền của bạn nhé)

cyberpanel issueSelfSignedSSL –domainName thuthuat.vip

Tiếp đó bạn cấp phát lại SSL để fix.

5. Lỗi 503 service Unavailable

Vấn đề này có nhiều nguyên nhân khác nhau, bạn đăng nhập vào tài khoản SSH và chạy các lệnh sau nhé

– Bật gunicorn.socket

systemctl start gunicorn.socket

– Cập nhật Centos và Openlitespeed

yum update
yum upgrade openlitespeed

– Cập nhật CyberPanel

cd
rm -f upgrade.py
wget http://cyberpanel.net/upgrade.py
python upgrade.py

6. Tường lửa trong CyberPanel không load được

Khi bạn vào https://IP:8090/firewall/ thì list các port đang được mở sẻ không được load và bạn không thể tùy chỉnh được port thì có thể do dịch vụ Firewall bị tắt

Kiểm tra xem dịch vụ tường lửa có chạy hay không với lệnh

systemctl status firewalld

# systemctl status firewalld
firewalld.service
Loaded: masked (/dev/null)
Active: inactive (dead)

Bạn có thể vào SSH chạy lệnh sau để bật dịch vụ lên

sudo systemctl restart firewalld
sudo systemctl enable firewalld

Nếu bạn gặp thông báo Failed to start firewalld.service: Unit is masked. thì chạy tiếp lệnh sau để fix

systemctl unmask firewalld

Hoặc bạn có thể cài lại dịch vụ firewall bằng lệnh dưới đây

yum reinstall firewalld

# Xem thêm ==>

Nên xem:  Cách xem mật khẩu đã lưu trên Outlook 2019/2016/2013/2010

Mình sẻ tiếp tục cập nhật thêm các vấn đề gặp phải tại post này….