Cloudflare đã hỗ trợ giao thức HTTP/3 (with QUIC)

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

Thực ra thì cách đây vài tuần thì CloudFlare đã ra mắt tính năng HTTP/3 (with QUIC) nhưng giờ mình mới có thời gian để viết bài viết này để chia sẻ với mọi người

HTTP/3 là giao diện mới hơn, tốt hơn và nhanh hơn so với các giao thức cũ. Nó là giải pháp hiện đại hơn, nhằm mang đến sự cải thiện về bảo mật và tốc độ web. Chi tiết về giao thức HTTP/3 (with QUIC) bạn có thể xem qua để hiểu rõ hơn về giao thức mới này nhé.

I. Cloudflare đã hỗ trợ giao thức HTTP/3 (with QUIC)

Trở lại bài viết, nếu bạn đang sử Cloudflare thì có thể đăng nhập vào và chuyển sang tab Network để có thể bật tính năng mới này (Lưu ý bạn sử dụng được tính năng này nếu bạn đang bật proxy trên Cloudflare)

Đáng tiếc là giao thức mới này thì các trình duyệt chưa được hỗ trợ mặc định, có lẽ chúng ta sẻ chuyển

II. Cách kiểm tra nếu website sử dụng giao thức HTTP/3 (with QUIC)

Sau khi bật giao thức HTTP/3 (with QUIC) thì có một số cách để bạn có thể test giao thức kết nối.

1. Kiểm tra giao thức kết nối HTTP/3 với http3check

bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào để test giao thức HTTP/3 (with QUIC)

2. Kiểm tra giao thức kết nối HTTP/3 với Firefox Nightly

Hoặc bạn cũng có thể test ở trình duyệt Firefox Nightly tiếp đó click vào Accept the Risk and Continue

Gõ vào trình duyệt about:config

Accept the Risk and Continue

Sau đó tìm và bật tính năng http3 lên network.http.http3.enabled

Sau đó bạn truy cập vào website của bạn, nhấn F12 và chuyển sang tab Network và reload lại trang để xem giao thức kết nối (Protocol)

3. Kiểm tra giao thức kết nối HTTP/3 với Chrome Canary

Hoặc nếu bạn sử dụng trình duyệt Chrome Canary thì cũng có thể kiểm tra theo cách tương tự với Firefox Nightly

Mở Chrome Canary lên và gõ vào trình duyệt chrome://flags/ và gõ từ khóa tìm kiếm enable-quic và bật Experimental QUIC protocol

Sau đó khởi chạy lại trình duyệt Chrome Canary và test như test ở trình duyệt Firefox Nightly

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]