Giao thức HTTP-over-QUIC sẻ được đổi tên thành HTTP/3

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

Giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol) không thể thiếu trên internet, đây giao thức dùng để truyền tải dữ liệu giữa Web server với các trình duyệt Web và ngược lại.

HTTP hỗ trợ một hỗn hợp của cấu hình mạng. Kết nối thường diễn ra qua giao thức TCP/IP. Cổng mặc định cho giao thức TCP / IP là 80

Hiện tại có các phiên bản HTTP như 1.0, 1.1 và 2 đều được xếp lớp trên cùng của TCP (Transmission Control Protocol)

QUIC (Quick UDP Internet Connections) là một phiên bản cải tiến của giao thức TCP, kết hợp các tính năng của HTTP/2, TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) và TLS được Google nghiên cứu và phát triển. So với giao thức TCP, QUIC cho và an toàn hơn.

Bạn đầu chỉ có các máy chủ của Google hỗ trợ giao thức kết nối HTTP qua QUIC nhưng vào ngày 7/11/2018, Dmitri của đã thông báo rằng họ và Facebook đã triển khai thành công HTTP/3 và cho khả năng tương tác tốt.

Theo cổng thông tin web W3Techs, tính đến tháng 11 năm 2018, có 31,2% trong số 10 triệu trang web hàng đầu hỗ trợ giao thức HTTP/2, trong khi chỉ có 1,2% hỗ trợ QUIC

HTTP-over-QUIC được đề xuất vào năm 2016. Google cũng đã hỗ trợ giao thức này từ Chrome 29 và Opera 16 cũng hỗ trợ giao thức QUIC

Mark Nottingham, chủ tịch của IETF (Internet Engineering Task Force) đã chính thức yêu cầu đổi tên QUIC HTTP thành HTTP/3 ().

Sau nhiều cuộc thảo luận, đề xuất của Nottingham đã được các thành viên ITEF chấp thuận và đã có thông báo chính thức

Nguồn: tecnonucleous

Video bài phát biểu của Mike Bihop về giao thức mới HTTP/3

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]