Sửa lỗi Unable to find a match: htop CentOS 8

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]

Nếu bạn cài htop với lệnh sudo yum install htop gặp phải lỗi Error: Unable to find a match: htop thì dưới đây là cách để bạn khắc phục nhanh nhất.

Lỗi này do repository không được thêm vào hệ thống của bạn.

htop là một phần của bản phát hành EPEL nên bạn sẽ cần kích hoạt nó để cài.

Để khắc phục điều này, hãy làm theo 2 bước đơn giản sau:

1. Cài EPEL repository với lệnh dưới đây

sudo yum install epel-release

Nhấn ‘y’ để đồng ý cài đặt nhé.

2. Sau khi cài xong EPEL repository bạn tiếp tục chạy lệnh để cài hop như bình thường là xong.

sudo yum install htop

Sau khi cài xong bạn có thể gõ lệnh htop để xem tiến trình

Đơn giản vậy là bạn sẽ giải quyết được lỗi khi cài htop rồi, chúc thành công.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]