Tối ưu tốc độ load website khi sử dụng Plugin Contact Form 7

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]

Contact Form 7 Plugin được sử dụng khá nhiều để làm các biểu mẫu liên hệ, đặt hàng … trên các website tuy nhiên khi cài plugin này vào thì nó tự động ở tất cả các trang nên làm tốc độ load website bị giảm thiểu.

Đọc tới đây bạn không cần phải lo lắng vì mình sẻ chia sẻ bạn cách để ẩn JS hoặc CSS của plugin này khi form không tồn tại trong 1 page hoặc 1 post nào bất kỳ.

Contact Form 7 Plugin

Tối ưu JS và CSS trong Contact Form 7

Để tối ưu Contact Form bạn chỉ cần dán đoạn code ở trên vào file functions.php

add_filter( 'wpcf7_load_js', '__return_false' );
add_filter( 'wpcf7_load_css', '__return_false' );
add_action( 'the_content', 'load_cf7_assets' );
function load_cf7_assets($content){
	global $post;
	$post_content = $post->post_content;
	if ( has_shortcode( $post_content, 'contact-form-7' ) ) {
		// ThuThuat.VIP Load CF7 Javascript
		if ( function_exists( 'wpcf7_enqueue_scripts' ) ) {
			wpcf7_enqueue_scripts();
		}
		// ThuThuat.VIP Load CF7 CSS
		if ( function_exists( 'wpcf7_enqueue_styles' ) ) {
			wpcf7_enqueue_styles();
		}
	}
	return $content;
}

Đoạn code trên sẻ kiểm tra xem nếu không có shortcode contact form 7 thì nó sẻ tự động deregister css và js đi sẻ giúp .

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]