Kết nối với ThuThuat.VIP

Đối tác của Microsoft, GreyCampus cung cấp một loạt các khóa học chính thức của Microsoft giúp bạn xây dựng các kỹ năng trong thế giới thực và đạt được chứng nhận của Microsoft.

Để đối phó với tình huống COVID-19, GreyCampus đang cung cấp quyền truy cập miễn phí vào Microsoftware Official Courseware trong một khoảng thời gian giới hạn.

Hiện tại có 6 khóa học đang được miễn phí mà bạn có thể truy cập và học miễn phí

  • Azure Architect Technologies (AZ-300)
  • Microsoft Azure Administrator (AZ-103)
  • Microsoft Azure Architect Design (AZ-301)
  • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900T01)
  • Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204T00)
  • Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)

Nên xem:  10 trang web download phần mềm miễn phí an toàn nhất cho Windows

[Giveaway] Các khóa học của Microsoft tại GreyCampus eLearning

by Tien Dung
Hình ảnh [Giveaway] Các khóa học của Microsoft  tại GreyCampus eLearning
[Giveaway] Các khóa học của Microsoft  tại GreyCampus eLearning
0