[Giveaway] Các khóa học của Microsoft tại GreyCampus eLearning

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

Đối tác của Microsoft, GreyCampus cung cấp một loạt các khóa học chính thức của Microsoft giúp bạn xây dựng các kỹ năng trong thế giới thực và đạt được chứng nhận của Microsoft.

Để đối phó với tình huống COVID-19, GreyCampus đang cung cấp quyền truy cập miễn phí vào Microsoftware Official Courseware trong một khoảng thời gian giới hạn.

Hiện tại có 6 khóa học đang được miễn phí mà bạn có thể truy cập và học miễn phí

  • Azure Architect Technologies (AZ-300)
  • Microsoft Azure Administrator (AZ-103)
  • Microsoft Azure Architect Design (AZ-301)
  • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900T01)
  • Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204T00)
  • Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]