DuckDuckGo nhận được hơn 30 triệu lượt tìm kiếm trong ngày

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

DuckDuckGo là công cụ tìm kiếm không theo dõi cookie hay cache của người dùng, nó tập trung vào quyền riêng tư của người sử dụng.

Hiện tại DuckDuckGo được hơn 30 triệu lượt tìm kiếm trong một ngày. DuckDuckGo có sự tăng trưởng nhanh chóng và hôm qua họ đã thông báo rằng công cụ tìm kiếm Duck Duck Go đã tăng hơn 50% trong năm qua.

“Chúng tôi mất 7 năm để đạt 10 triệu lượt tìm kiếm trong một ngày, sau đó thêm hai năm nữa để đạt 20 triệu và bây giờ chưa đến một năm sau chúng tôi đạt 30 triệu,” DuckDuckGo tweeted.

DuckDuckGo cung cấp công khai mà bạn có thể dễ dàng đọc và phân tích tốc độ tăng trưởng của họ trong bốn năm qua.

DuckDuckGo sử dụng một số công cụ tìm kiếm như Bing, Wikipedia và trình thu thập thông tin của riêng họ để tạo chỉ mục kết quả tìm kiếm.

Sức mạnh thực sự của DuckDuckGo là giữ sự riêng tư khi người dùng

Bạn có biết? Các công cụ tìm kiếm khác sẻ biên dịch toàn bộ thông tin hay thói quen tìm kiếm, hành vi của người dùng để cho ra kết quả tìm kiếm trong khi DuckDuckGo không thu thập thông tin cá nhân hay cookie của người sử dụng nên bạn sẻ không có gì ngạc nhiên về sự tăng trưởng mạnh mẽ của DuckDuckGo vì người dùng ngày một thông minh hơn họ sẻ lựa chọn các công cụ giúp bảo vệ sự riêng tư cũng như an toàn thông tin trong việc tìm kiếm.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng DuckDuckGo và đừng quên cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]