Tên miền .com sẽ tăng giá kể từ tháng 09/2021

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]

Verisign đã thông báo rằng họ đang tăng chi phí đăng ký và gia hạn tên miền .COM từ 7,85 đô la lên 8,39 đô la cho tất cả các công ty đăng ký, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 00:00 UTC.

Verisign là nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền và cung cấp cơ sở hạ tầng internet, cho phép điều hướng internet cho nhiều tên miền được công nhận nhất thế giới. Verisign cho phép bảo mật, duy trì tính ổn định và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng, dịch vụ internet quan trọng. Verisign vận hành 2 trong số 13 máy chủ gốc internet trên toàn cầu, đồng thời cung cấp dịch vụ đăng ký và phân giải có thẩm quyền cho tên miền .com và .net

Verisign cùng đội ngũ chuyên gia Internet của mình cũng đã xây dựng nên danh mục sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của đa số các doanh nghiệp hiện nay gồm các dịch vụ DNS, đối phó với tấn công DdoS và Dịch vụ thông tin an ninh bảo mật iDefense. Đặc biệt, Verisign còn tư vấn các giải pháp để thương hiệu của bạn có được hiện diện trực tuyến tốt nhất.

Thông báo này đã có quyết định chính thức và một số nhà cung cấp tên miền đã chủ động tăng giá cụ thể:

– GoDaddy sẽ tăng giá tên miền cho .com lên 8,85 đô la.
– Namesilo cũng đã gửi email đến với khách hàng sẽ thay đổi giá tên miền từ ngày 1 tháng 9, tên miền .com sẽ tăng $8,99 lên $9,95
– Namecheap sẽ được tăng từ $8.39 lên $8.88/năm
– Gandi tăng từ $15.5 lên $16.59

Công ty đăng ký tên miền đặt giá bán lẻ của họ dựa trên nhiều yếu tố. Nếu bạn sở hữu bất kỳ tên miền .COM và tên miền đó quan trọng thì bạn có thể gia hạn hoặc transfer tên miền của mình trước thời điểm mức giá mới được áp dụng từ ngày 01/09/2021.

Verisign được phép tăng giá 7% trong năm nay và trong ba năm tiếp theo. Điều này có nghĩa là giá bán buôn sẽ là 10,26 đô la trong năm 2025.

Các nhà đăng ký tên miền có quyền miễn phí bất cứ giá nào họ muốn nhưng họ cũng phải tạo ra lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh.

Nhà đăng ký tên miền ưa thích của tôi là Dynadot vì họ khá thấp (thường là một nửa số tiền GoDaddy tính, đặc biệt là đối với gia hạn tên miền).

Bạn có thể xem danh sách các

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]