So sánh hiệu năng VPS – DigitalOcean vs Lightsail vs Linode vs UpCloud vs Vultr 2022

So sánh hiệu năng VPS – DigitalOcean vs Lightsail vs Linode vs UpCloud vs Vultr 2022

Như tiêu đề bạn có thể thấy DigitalOcean,Lightsail, Linode, UpCloud, Vultr là top những nhà cung cấp máy chủ ảo tốt nhất trên thế giới, chi tiết về các nhà cung cấp này bạn có thể xem tại bài viết .

Trong bài viết nhỏ này mình sẽ so sánh hiệu suất của 5 nhà cung cấp VPS kể trên, với thông số VPS như nay và làm cùng 1 bài test để xem đâu là nhà cung cấp máy chủ ảo tốt nhất tại thời điểm này.

Thực hiện bài test sẽ cài đặt hệ điều hành Ubuntu 20.04 LTS, location tại Newark / New York.

So sánh hiệu năng VPS gói 5$ – DigitalOcean vs Lightsail vs Linode vs UpCloud vs Vultr

Thông số chi tiết về máy chủ ảo – VPS

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
LocationNew York 1Virginia, Zone ANewark, NJUS-NYC1New York (NJ)
DistroUbuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTS
Kernel5.4.05.4.05.4.05.4.05.4.0
MySQL8.0.258.0.258.0.258.0.258.0.25
Redis5.0.75.0.75.0.75.0.75.0.7
Base Price$5/month$5/month$5/month$5/month$5/month
Hourly Price$0.007/hour$0.007/hour$0.0075/hour$0.007/hour$0.007/hour
RAM1 GB1 GB1 GB1 GB1 GB
CPU1 Core1 Core1 Core1 Core1 Core
Storage25 GB40 GB25 GB25 GB25 GB
Storage TypeSSDSSDSSDSSDSSD
Transfer1 TB2 TB1 TB1 TB1 TB
Transfer Overage$0.01/GB$0.09/GB$0.01/GB$0.01/GB$0.01/GB
Backups$1/month$2/month$2/month$1/month$1/month
DNSYesYesYesNoYes
FirewallYesYesin betaYesYes
Load Balancer$10/month$18/month$10/monthNo$10/month
Block Storage$0.1/GB$0.1/GB$0.1/GB$0.223/GB$0.1/GB
Object Storage$5/month$0.023/GB$5/month$5/month$5/month
Managed DatabasesYesYesNoNoNo
2FA/MFAYesYesYesYesYes
One-click AppsYesYesYesNoYes
Custom ImagesYesNoYesYesYes
KubernetesYesYesYesNoNo
Container RegistryYesYesNoNoNo

Thông tin về CPU của các máy chủ ảo (VPS)

 Model Name
DigitalOcean – All InstancesDO-Regular
Lightsail – All InstancesIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
Linode – Instance #1AMD EPYC 7601 32-Core Processor
Linode – Instance #2AMD EPYC 7542 32-Core Processor
Linode – Instance #3AMD EPYC 7601 32-Core Processor
UpCloud – All InstancesAMD EPYC 7542 32-Core Processor
Vultr – Instance #1Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
Vultr – Instance #2Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS)
Vultr – Instance #3Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS)
 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
CPU MHz2,262.042,399.962,433.332,894.562,398.15
Cache Size (KB)4,096.0030,720.00512.00512.0016,384.00
BogoMips2,861.333,199.672,933.333,859.673,196.00

CPU

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Events per Second850.50761.801,364.841,644.84727.61
Minimum (ms)1.191.210.690.581.24
Average (ms)1.271.310.750.611.37
Maximum (ms)3.282.376.201.839.35

Memory

Read

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Ops per Second4,006,511.04525,673.184,276,172.885,391,832.403,342,613.45
Minimum (ms)0.000.000.000.000.00
Average (ms)0.000.000.000.000.00
Maximum (ms)1.490.234.131.605.43

Write

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Ops per Second4,029,049.60526,785.194,347,479.735,439,379.753,318,692.25
Minimum (ms)0.000.000.000.000.00
Average (ms)0.000.000.000.000.00
Maximum (ms)0.980.194.740.254.58

File I/O

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Reads per Second1,753.88997.072,263.362,509.971,449.02
Writes per Second1,169.25664.711,508.881,673.30965.99
Fsyncs per Second3,742.552,135.134,835.755,361.393,096.06
Minimum (ms)0.000.000.000.000.00
Average (ms)0.170.260.120.100.18
Maximum (ms)11.207.2920.579.249.83

MySQL

Read Only

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Transactions per Second5,636.334,938.335,734.678,565.673,798.00
Queries per Second90,181.3379,013.3391,754.67137,050.6760,768.00
Minimum (ms)1.591.711.460.911.85
Average (ms)2.012.021.861.172.65
Maximum (ms)19.0122.1924.057.1719.31

Write Only

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Transactions per Second3,412.671,646.675,032.003,970.332,024.67
Queries per Second20,476.009,880.0030,192.0023,822.0012,148.00
Minimum (ms)1.713.211.061.382.04
Average (ms)3.926.092.172.525.66
Maximum (ms)22.9229.3823.0613.0629.88

Read Write

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
Transactions per Second1,592.331,111.332,219.002,392.001,067.33
Queries per Second31,846.6722,226.6744,380.0047,840.0021,346.67
Minimum (ms)4.375.692.942.585.12
Average (ms)8.279.004.834.1810.02
Maximum (ms)33.7675.5332.9420.6536.45

Redis

 DigitalOceanLightsailLinodeUpCloudVultr
PING_INLINE42,026.3145,221.9370,410.5293,471.5531,828.41
PING_BULK39,244.3345,284.3165,437.9786,586.5831,077.01
SET39,836.8445,551.3172,541.6594,746.4232,457.33
GET41,232.7245,345.4668,276.6690,025.1031,532.83
INCR42,471.1745,621.5369,604.8393,210.3531,047.01
LPUSH43,694.6945,746.7563,307.2093,957.9830,753.43
RPUSH44,366.8045,671.3766,435.5995,097.6332,062.98
LPOP43,438.6145,553.4863,397.9996,409.5732,297.27
RPOP42,034.4145,746.2966,931.3798,373.6832,573.53
SADD40,690.8245,672.7571,326.7393,884.3930,705.71
HSET42,060.2745,771.1863,589.1894,652.6232,494.80
SPOP41,160.2045,463.2169,815.3991,232.3431,173.81
LRANGE_100 (first 100 elements)27,471.3029,762.5330,120.5436,238.7120,488.84
LRANGE_300 (first 300 elements)11,340.8912,882.899,251.8611,251.629,004.24
LRANGE_500 (first 500 elements)8,075.359,327.056,795.248,824.826,162.60
LRANGE_600 (first 600 elements)6,722.967,604.195,483.667,350.644,932.90
MSET (10 keys)34,644.1938,004.6333,081.5948,128.6025,688.02

So sánh hiệu năng VPS gói 6$ – DigitalOcean – Premium Intel vs. DigitalOcean – Premium AMD vs. Vultr – High Frequency

Thông tin về CPU của các máy chủ ảo (VPS)

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
LocationNew York 1New York 1New York (NJ)
DistroUbuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTSUbuntu 20.04 LTS
Kernel5.4.05.4.05.4.0
MySQL8.0.258.0.258.0.25
Redis5.0.75.0.75.0.7
Base Price$6/month$6/month$6/month
Hourly Price$0.009/hour$0.009/hour$0.009/hour
RAM1 GB1 GB1 GB
CPU1 Core1 Core1 Core
Storage25 GB25 GB25 GB
Storage TypeNVMeNVMeNVMe
Transfer1 TB1 TB1 TB
Transfer Overage$0.01/GB$0.01/GB$0.01/GB
Backups$1.2/month$1.2/month$1.2/month
DNSYesYesYes
FirewallYesYesYes
Load Balancer$10/month$10/month$10/month
Block Storage$0.1/GB$0.1/GB$0.1/GB
Object Storage$5/month$5/month$5/month
Managed DatabasesYesYesNo
2FA/MFAYesYesYes
One-click AppsYesYesYes
Custom ImagesYesYesYes
KubernetesYesYesNo
Container RegistryYesYesNo

CPU Info

 Model Name
DigitalOcean – Premium Intel – All InstancesDO-Premium-Intel
DigitalOcean – Premium AMD – All InstancesDO-Premium-AMD
Vultr – High Frequency – All InstancesIntel Core Processor (Skylake, IBRS)
 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
CPU MHz2,494.121,998.753,696.00
Cache Size (KB)4,096.00512.0016,384.00
BogoMips3,325.672,666.334,927.67

CPU

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Events per Second1,002.361,190.901,171.34
Minimum (ms)0.910.770.82
Average (ms)1.000.840.85
Maximum (ms)3.532.426.97

Memory

Read

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Ops per Second4,624,815.123,608,892.485,472,757.36
Minimum (ms)0.000.000.00
Average (ms)0.000.000.00
Maximum (ms)3.891.661.53

Write

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Ops per Second4,600,171.473,512,584.955,567,196.48
Minimum (ms)0.000.000.00
Average (ms)0.000.000.00
Maximum (ms)0.455.590.19

File I/O

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Reads per Second2,133.061,454.864,245.00
Writes per Second1,422.02969.912,830.00
Fsyncs per Second4,557.963,108.599,061.99
Minimum (ms)0.000.000.00
Average (ms)0.130.180.06
Maximum (ms)10.2513.424.73

MySQL

Read Only

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Transactions per Second6,601.004,304.007,530.67
Queries per Second105,616.0068,864.00120,490.67
Minimum (ms)1.241.671.06
Average (ms)1.532.331.33
Maximum (ms)8.8411.3311.54

Write Only

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Transactions per Second4,301.332,854.337,886.00
Queries per Second25,808.0017,126.0047,316.00
Minimum (ms)0.951.330.68
Average (ms)2.353.661.26
Maximum (ms)17.4122.0920.02

Read Write

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
Transactions per Second2,053.001,382.333,148.67
Queries per Second41,060.0027,646.6762,973.33
Minimum (ms)2.864.102.02
Average (ms)4.927.443.18
Maximum (ms)26.6540.7015.88

Redis

 DigitalOcean – Premium IntelDigitalOcean – Premium AMDVultr – High Frequency
PING_INLINE47,577.3255,370.9752,969.58
PING_BULK47,367.3856,207.7853,580.91
SET48,827.6257,034.6054,994.35
GET48,202.1254,635.8554,717.83
INCR48,625.6158,436.1255,258.38
LPUSH49,058.1751,230.9555,786.98
RPUSH48,397.6152,871.3155,872.81
LPOP49,304.7450,373.8053,720.69
RPOP49,344.2452,903.9154,721.71
SADD48,891.2960,792.7551,002.01
HSET50,422.4152,037.3050,789.60
SPOP48,043.9259,904.2653,057.73
LRANGE_100 (first 100 elements)31,086.5725,126.2136,956.23
LRANGE_300 (first 300 elements)12,884.4810,170.1515,173.58
LRANGE_500 (first 500 elements)9,621.296,302.739,858.55
LRANGE_600 (first 600 elements)8,034.335,336.388,680.28
MSET (10 keys)43,839.8628,967.9146,971.78

Kết luận

Với một số thông số trên thực tế cũng chỉ mang tính chất tham khảo khó mà nói nhà cung cấp nào tốt nhất, đối với người dùng tại Việt Nam, nên chọn location tại Singapore là đạt hiệu suất tốt nhất.

Nếu cho lời khuyên, thì mình khuyên bạn nên dùng Upcloud hoặc gói Vultr HF, Hiện tại Thủ Thuật VIP đang sử dụng gói 5$/tháng của Upcloud và thấy khá hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin về Upcloud bạn có thể xem bài viết mình đã review

Upcloud đang có chương trình khuyến mãi cho người dùng mới, người dùng mới sẽ được tặng 25$ vào tài khoản nếu bạn đăng ký và nạp vào tài khoản 10$ = tổng tài khoản bạn có được là 35$

Đăng ký Upcloud – mã quà tặng 25$: 7WC35P từ Thủ Thuật VIP

(Số tiền 25$ không giới hạn thời gian sử dụng như các nhà cung cấp khác)

Ví dụ:

tặng 50$ nhưng giới hạn 2 tháng sử dụng 50$ đó
cũng có chương trình tương tự Vultr
có chương trình tặng 100$ sử dụng trong 60 ngày

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (12 Votes)]