Google Chrome 92 đã ra mắt với các bản sửa lỗi bảo mật

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]

Google đã phát hành phiên bản mới trình duyệt web Chrome cùng ngày với ngày phát hành WordPress 5.8 (ngày 20 tháng 7 năm 2021). Google Chrome 92 Stable đã có sẵn thông qua hệ thống cập nhật tự động của trình duyệt web.

Người dùng máy tính có thể tăng tốc quá trình cài đặt bản nâng cấp bằng cách chọn Trình đơn > Trợ giúp > Giới thiệu về Google Chrome để có thể cập nhật trình duyệt Google Chrome lên phiên bản mới nhất.

Chrome 92 là bản cập nhật bảo mật khắc phục trong trình duyệt web. Xếp hạng mức độ nghiêm trọng cao nhất là cao, cao thứ hai sau mức độ nghiêm trọng.

Các tính năng mới của Chrome 92

  • Kiểm tra an toàn – chạy kiểm tra bảo mật, xác minh tính bảo mật của mật khẩu, tiện ích mở rộng trong trình duyệt.
  • Quản lý cài đặt bảo mật
  • Quản lý đồng bộ hóa

Cải tiến cách ly trang web

Cách ly trang web là một tính năng bảo mật thiết yếu của trình duyệt web Chrome, đặc biệt là trên hệ điều hành Windows. Tính năng này tách các trang web với nhau và khỏi các tiện ích mở rộng của trình duyệt.

Kể từ Chrome 92, các tiện ích mở rộng có thể không còn chia sẻ các quy trình với nhau trên hệ thống máy tính. Google lưu ý rằng thay đổi này “cung cấp thêm một tuyến phòng thủ chống lại các tiện ích mở rộng độc hại mà không loại bỏ bất kỳ khả năng mở rộng hiện có nào”.

Trong Chrome 92 dành cho Android, khả năng bảo vệ được mở rộng để bao gồm các trang web “nơi người dùng đăng nhập thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba, cũng như các trang web mang tiêu đề Cross-Origin-Opener-Policy”.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]