Hướng dẫn cố định dòng và cột trong Excel bằng Freeze Panes

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

Nếu bạn có một bảng lớn dữ liệu trong Excel, sẽ rất hữu ích để có định hàng hoặc cột. Bằng cách này, bạn có thể giữ các hàng hoặc cột hiển thị trong khi cuộn qua phần còn lại của bảng tính.

Cách cố định hàng trên cùng

Để cố định hàng trên cùng, hãy thực hiện các bước sau.

Bước 1: Mở bảng tính Excel cần cố định hàng trên cùng.

Bước 2: Trên thanh công cụ ribbon, chọn thẻ View.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 1

Bước 3: Sau đó bấm nút Freeze Panes, trong menu xổ xuống chọn tùy chọn Freeze Top Row để có định hàng trên cùng.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 2

Bước 4: Do chuyển xuống phần còn lại của bảng tính Excel. Lúc này Excel sẽ tự động thêm một đường ngang màu xám đậm để cho biết rằng hàng trên cùng đã được cố định.

Hủy cố định hàng trên cùng

Để mở khóa tất cả các hàng và cột trong bảng tính Excel, hãy thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Vẫn trên thanh công cụ ribbon, chọn thẻ View.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 3

Bước 2: Sau đó bấm nút Freeze Panes, trong menu xổ xuống chọn tùy chọn Unfreeze Panes để hủy bỏ lệnh cố định hàng trên cùng vừa thiết lập ở trên.

Cách cố định cột đầu tiên trong Excel

Để cố định cột đầu tiên trong bảng tính Excel, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ ribbon, chọn thẻ View.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 4

Bước 2: Sau đó bấm nút Freeze Panes, trong menu xổ xuống chọn tùy chọn Freeze First Column để cố định cột đầu tiên của bảng tính Excel.

Bước 3: Cuộn sang bên phải của bảng tính Excel. Kết quả là bảng tính Excel sẽ tự động thêm một đường thẳng đứng màu xám đậm để cho biết rằng cột đầu tiên đã được cố định.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 9

Cách cố định hàng trong Excel

Để cố định hàng bất kỳ trong bảng tính Excel, hãy thực hiện các bước sau.

Bước 1: Ví dụ trong bảng tính Excel, bạn muốn cố định hàng 4 hãy kích chuột vào hàng này.

Bước 2: Chọn thẻ View trên thanh công cụ ribbon, sau đó bấm nút Freeze Panes.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 5

Bước 3: Trong menu xổ xuống chọn tùy chọn Freeze Panes để cố định hàng.

Bước 4: Di chuyển xuống phần còn lại của bảng tính Excel, lập tức tất cả các hàng phía trên hàng 4 đều được cố định. Lúc này Excel sẽ tự động thêm một đường ngang màu xám đậm để cho bạn biết rằng ba hàng đầu tiên đã được cố định.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 10

Cách cố định cột trong Excel

Để cố định các cột trong Excel, hãy thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Ví dụ bạn chọn để cố định cột E trong bảng dữ liệu Excel.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 5

Bước 2: Chọn thẻ View trên thanh công cụ ribbon, sau đó bấm nút Freeze Panes.

Bước 3: Chọn tùy chọn Freeze Panes trong menu xổ xuống.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 11

Bước 4: Cuộn sang bên phải của bảng tính và tất cả các cột bên trái của cột E đều bị đóng băng. Excel cũng sẽ tự động thêm một đường thẳng đứng màu xám đậm để cho biết bốn cột đầu tiên đã được cố định.

Cách cố định các ô trong Excel

Để có định các ô trong Excel, bạn có thể thực hiện theo cách sau.

Bước 1: Ví dụ bạn kích chọn ô C3 trong bảng dữ liệu Excel.

Bước 2: Chọn thẻ View trên thanh công cụ ribbon, sau đó bấm nút Freeze Panes.

Bước 3: Chọn tùy chọn Freeze Panes trong menu xổ xuống.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 12

Bước 4: Cuộn xuống và di chuyển sang phải trong bảng tính Excel để thấy thay đổi. Lúc này bạn cũng sẽ thấy một vùng màu cam phía trên hàng 3 và bên trái cột C bị đóng băng.

Cách thêm nút Freeze vào thanh Quick Access Toolbar

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng tính năng Freeze để cố định hàng trên cùng, cột đầu tiên, các hàng, cột hoặc ô trong bảng dữ liệu Excel, có thể thêm nút này vào thanh công cụ truy cập nhanh Quick Access Toolbar để có thể sử dụng ngay lập tức chỉ với một cú kích chuột đơn giản. Thực hiện như sau

Bước 1: Kích chuột vào mũi tên xổ xuống trên thanh công cụ Quick Access Toolbar ở góc trên cùng bên phải của bảng tính Excel đang mở.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 6

Trong menu xổ xuống chọn tùy chọn More Commands.

Bước 2: Kích tùy chọn Quick Access Toolbar ở khung bên phải, tiếp theo dưới mục Choose commands frome ở khung giữa chọn Commands Not in the Ribbon.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 7

Sau đó kích chọn tính năng Freeze Panes ở phía dưới và bấm nút Add để thêm tính năng này vào khung bên phải.

cách sử dụng tính năng freeze panes trong excel 8

Bước 3: Bấm nút OK để hoàn tất. Như vậy lúc này trên thanh Quick Access Toolbar bạn sẽ thấy xuất hiện thêm nút Freeze Panes.

Khi cần cố định hàng trên cùng trong bảng tính Excel bất kỳ, hãy chọn hàng 2 và bấm nút Freeze Panes này. Excel tự động thêm một đường ngang màu xám đậm để cho biết rằng hàng trên cùng đã được cố định.

Lưu ý: Để mở khóa tất cả các hàng và cột, hãy nhấp lại vào nút Freeze. Để cố định 4 cột đầu tiên, hãy chọn cột E (cột thứ năm) và bấm nút Freeze …

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]