Cách xóa loại bài viết (post_type) không sử dụng trong WordPress

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

Loại bài viết hay Post type là chức năng hay dùng để phân loại các loại tin khác nhau trong giúp bạn dễ dàng quản lý nội dung nhưng nếu bạn mua một theme nào đó từ trên mạng mà có quá nhiều loại post_type mà bạn không sử dụng thì có thể unset nó đi cho phần quản trị web được gọn gàng hơn.

post-type-wordpress

Trên đường dẫn sẻ có post_type=san-pham = Loại post_type là san-pham

Ở đây nếu bạn không muốn sử dụng loại bài viết này nữa thì có thể thêm đoạn code dưới đây vào filw functions.php để xóa loại bài viết này ra khỏi phần quản trị WordPress

function ttv_custom_unregister_post_types() {
  global $wp_post_types;

   if ( isset( $wp_post_types["agent"] ) ) {
     unset( $wp_post_types[ "agent" ] );
   }
}
add_action( 'init', 'ttv_custom_unregister_post_types', 20 );

Ở trong ví dụ này mình xóa loại bài viết hay post_type là agent (Bạn có thể thay đổi lại post_type tùy vào loại post_type mà bạn muốn xóa)

Nếu muốn xóa nhiều loại post_type khác nhau bạn nhân bản đoạn code bên dưới đây và thay đổi agent thành loại post_type bạn muốn remove

   if ( isset( $wp_post_types["agent"] ) ) {
     unset( $wp_post_types[ "agent" ] );
   }

Nếu bạn mua 1 theme bất động sản hoặc theme bán hàng trên themeforest có thể trong phần quản trị WordPress sẻ có nhiều loại post_type khác nhau mà có thể bạn không bao giờ đụng đến thì đoạn code bên trên sẻ giúp bạn xóa đi các post_type bạn không sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất

Ngoài đoạn code đơn giản trên thì bạn có thể sử dụng plugin để giải quyết.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]