Cách kiểm tra các Port đang mở hoặc đóng trong Windows 10

Đánh giá bài viết!
[3.9/5 - (9 Votes)]

Tường lửa Windows đảm nhận trách nhiệm ngăn chặn những gói dữ liệu nặc danh, không an toàn xâm nhập vào máy tính. Nó cũng chịu trách nhiệm mở và đóng hoặc lắng nghe các Port (cổng) kết nối mạng. Cổng mạng được sử dụng bởi các và ứng dụng Windows để gửi và nhận dữ liệu qua mạng.

Trong trường hợp ứng dụng của bạn không nhận được dữ liệu nào qua cổng chỉ định, nguyên nhân có thể là do Firewall đang chặn port đó. Nội dung sau đây, ThuThuatVIP sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra các port đang mở , các cổng bị đóng và cách mở port trong Win 10.

Cổng lắng nghe là gì?

Cổng lắng nghe là một cổng mở, nó chấp nhận các gói tin đến và chuyển tiếp chúng đến ứng dụng hoặc quy trình mong muốn.

Cổng lắng nghe không có nghĩa là nó đang được tường lửa cho phép. Một cổng lắng nghe đơn giản là nó đang nhận một số loại lưu lượng truy cập. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập đó vẫn có thể bị chặn bởi tường lửa.

Kiểm tra các cổng lắng nghe

Có thể ứng dụng của bạn không nhận được dữ liệu là vì cổng mà bạn cho rằng Firewall đang chặn hoàn toàn không lắng nghe. Để kiểm tra các cổng lắng nghe trên máy Windows, các bạn thực hiện như sau:

Bước 1. Bạn khởi chạy Command Prompt với quyền Admin, bạn nhấn Win + R > nhập cmd > nhấn Ctrl + Shilft + Enter.

Bước 2. Sau đó nhập vào lệnh sau và nhấn Enter:

netstat -a –n

kiem tra port dang mo 1

Các cổng có State Listening có nghĩa là đang lắng nghe lưu lượng mạng. Bạn có thể tìm trong danh sách cổng đang quan tâm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh bên dưới để tìm một cổng mạng cụ thể và kiểm tra xem nó có đang nghe hay không. Thay thế PortNumber bằng số cổng mà bạn muốn check:

netstat -ano | find “PortNumber” | find “LISTENING”

kiem tra port dang mo 2

Nếu bạn thấy xuất hiện bất cứ thông tin nào sau khi thực hiện lệnh thì có nghĩa là cổng bạn check đang nghe. Ngược lại, không có điều gì hiển thị thì có nghĩa là nó không ở trạng thái đang nghe.

Kiểm tra port bị chặn trong Windows 10

Bước 1. Bạn mở Setting (Win + I), sau đó nhấp vào Network & Internet.

Bước 2. Trong cửa sổ mới, bạn nhấp vào Properties bên dưới mạng máy tính đang kết nối.

kiem tra port dang mo 3

Bước 3. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ thấy cấu hình đã chọn là Public, Private, hoặc Domain.

kiem tra port dang mo 4

Bước 4. Tiếp theo, bạn mở Windows Firewall trong Control Panel, hoặc nhập firewall.cpl trong Run (Win + R). Từ đó, nhấp vào Advanced Settings ở bên trái.

kiem tra port dang mo 5

Bước 5. Trên cửa sổ tiếp theo, bạn bấm vào Properties trong ngăn bên phải.

kiem tra port dang mo 6

Bước 6. Trên cửa sổ popup, bạn chuyển sang tab Profile máy tính đang sử dụng, trường hợp này là Private Profile. Sau đó bạn nhấp vào Customize trong mục Logging.

kiem tra port dang mo 7

Bước 7. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn chọn Yes trong mục “Log dropped packets” sau đó nhấp vào OK.

kiem tra port dang mo 8

Bước 8. Bạn nhấp vào OK một lần nữa để đóng cửa sổ thuộc tính. Tiếp theo, bạn truy cập thư mục theo đường dẫn sau đây để kiểm tra nhật ký được tạo cho các cổng bị chặn.

Ổ C -> Windows -> System32 -> LogFiles -> Firewall

Bước 9. Bạn mở file có tên là pfirewall.txt và tìm cổng bị chặn, nếu dữ liệu trống thì có nghĩa là không có cổng nào bị chặn.

kiem tra port dang mo 9

Kiểm tra các port đang mở Windows 10

Command Prompt có thể hiển thị các cổng mà máy của bạn hiện đang nghe. Những cổng không được hiển thị có nghĩa là nó đang bị chặn hoặc không lắng nghe.

Bước 1. Bạn chạy Command Prompt với quyền Admin, bạn nhấn Win + R > nhập cmd > nhấn Ctrl + Shilft + Enter.

Bước 2. Tiếp theo, bạn nhập lệnh sau vào cửa sổ lệnh và nhấn Enter:

netsh firewall show state

kiem tra port dang mo 16

Các cổng mở sẽ được liệt kê trong khu vực được đánh dấu trong hình trên.

Cách mở một port trong Windows 10

Nếu bạn muốn mở cổng bị Firewall chặn trong Windows thì thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Bạn mở FireWall bằng cách truy cập:

Control Panel -> System and Security -> Windows Defender Firewall -> Advanced Settings

Bước 2. Bấm vào Inbound Rules trong ngăn bên trái, sau đó chọn New rule trong ngăn bên phải.

kiem tra port dang mo 10

Bước 3. Trên cửa sổ tiếp theo, bạn chọn Port và sau đó nhấp vào Next.

kiem tra port dang mo 11

Bước 4. Cửa sổ mới sẽ xuất hiện, bạn chọn loại cổng và sau đó nhập số cổng bạn muốn mở trong ô Specific local ports. Nhấp vào Next.

kiem tra port dang mo 13

Bước 5. Trên màn hình tiếp theo, chọn Allow the connection và sau đó nhấp vào Next.

kiem tra port dang mo 14

Bước 6. Cửa sổ mới hiện lên, bạn chọn cả 3 cấu hình và nhấn vào Next.

kiem tra port dang mo 15

Bước 7. Bạn đặt tên cho cổng và nhấp vào Finish.

Bạn có thể lặp lại quy trình này để mở các cổng khác. Nếu muốn xoá cổng thì bạn truy cập vào Inbound rules và xoá cổng tương ứng.

Đánh giá bài viết!
[3.9/5 - (9 Votes)]