Kết nối với ThuThuat.VIP

DNS Servers

DNS viết tắt từ Domain Name System là “hệ thống phân giải tên miền” được phát minh vào năm 1984 cho Internet, hệ thống này có các cổng bao gồm cả TCP/IP, còn DNS Server là “máy chủ phân giải tên miền DNS”.

Hệ thống tên miền giúp có thể chỉ định tên miền cho các nhóm người sử dụng Internet trong một cách có ý nghĩa, độc lập với mỗi địa điểm của người sử dụng. Bởi vì điều này, World Wide Web giúp trao đổi thông tin trên Internet có thể duy trì ổn định và cố định ngay cả khi định tuyến dòng Internet thay đổi hoặc những người tham gia sử dụng một thiết bị di động.

Các tài nguyên mạng được định danh bằng những địa chỉ IP dạng như 10.0.0.10 … Mỗi máy tính khi kết nối vào mạng Internet cũng được gán cho 1 địa chỉ IP riêng biệt không trùng lẫn với bất kỳ máy tính nào khác trên thế giới.

Tương tự vậy với website cũng có các địa chỉ IP riêng biệt. Tuy nhiên, bạn đâu thể nhớ rõ con số 114.30.128.10 sẽ dẫn đến website Thủ Thuật VIP thay vì gõ thuthuat.vip . Đây là lúc DNS giúp chuyển đổi (ánh xạ hay phân giải) các con số địa chỉ IP (114.30.128.10) khô khan thành những ký tự ABC thân thiện hơn. Nhờ DNS nên bạn không cần phải nhớ địa chỉ IP để vào Thủ Thuật VIP mà chỉ cần nhớ thuthuat.vip mà thôi.

Xem lịch sử website thay đổi Domain Name Server (DNS)
Top 10 Public DNS Servers nhanh và tốt nhất 2021
Các tiện ích giúp thay đổi DNS trên Windows nhanh chóng
Hướng dẫn thay đổi DNS cho tên miền ở Namecheap 2020