Công cụ Web

Đây là bài viết chia sẻ cũng như là nơi để mình bookmark lại các công cụ mà mình hay xài trong công việc thiết kế web …

Một số công cụ miễn phí và một số công cụ phải trả phí mới sử dụng được

2. Công cụ tạo ico cho website, Favicon Generator, ICO/PNG file converter

3. Công cụ nén CSS, CSS Compressor, CSS Minifier

4. Công cụ nén JAVASCRIPT, JAVASCRIPT Compressor, JAVASCRIPT Minifier

5. Website cung cấp icon

Tiếp tục cập nhật …