Kết nối với ThuThuat.VIP

Công cụ Web

Đây là bài viết chia sẻ cũng như là nơi để mình bookmark lại các công cụ mà mình hay xài trong công việc thiết kế web …

Một số công cụ miễn phí và một số công cụ phải trả phí mới sử dụng được

2. Công cụ tạo ico cho website, Favicon Generator, ICO/PNG file converter

3. Công cụ nén CSS, CSS Compressor, CSS Minifier

4. Công cụ nén JAVASCRIPT, JAVASCRIPT Compressor, JAVASCRIPT Minifier

5. Website cung cấp icon

Tiếp tục cập nhật …

Comments is closed