xóa onedrive trong explorer

1 Donate cho em ly cafe được hông ^^